Kết quả Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Tiếp cận về những biến đổi của tình hình Châu Á - Thái Bình Dương”

Sáng 6/8/2020, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã tổ chức phiên họp đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Tiếp cận về những biến đổi của tình hình Châu Á - Thái Bình Dương” thuộc Chương trình KX.01/16-20.

Toàn cảnh phiên họp đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Tiếp cận về những biến đổi của tình hình Châu Á - Thái Bình Dương”.

Tham dự buổi họp có Thượng tướng, TS Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Chủ tịch Hội đồng khoa học; TS. Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.01/16-20 và các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài.

Năm 2017, trước sự thay đổi của tình hình thế giới, theo đề xuất của các nhà khoa học trong lĩnh vực ngoại giao, thông qua Ban Chủ nhiệm Chương trình: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số KX.01/16-20, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đặt hàng nghiên cứu nhiệm vụ cấp quốc gia “Tiếp cận về những biến đổi của tình hình Châu Á - Thái Bình Dương”.

Sau khi xem xét tính khoa học, tính thực tiễn cũng như kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, Hội đồng KH&CN cấp quốc gia đã đề nghị Bộ KH&CN giao nhiệm vụ này cho Học viện Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng) chủ trì thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với vai trò là chủ nhiệm đề tài.

Tại phiên họp, thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Thiếu tướng, GS.TS Đặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành và báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ, sau hơn 02 năm thực hiện, với tinh thần sáng tạo, tổ chức chặt chẽ và nghiêm túc, đến nay Đề tài đã hoàn thành toàn bộ các nội dung nghiên cứu đặt ra. Thứ trưởng hy vọng kết quả của Đề tài sẽ được Hội đồng đánh giá ghi nhận như là một trong những nội dung đóng góp vào sự hợp tác của Bộ KH&CN với Bộ Quốc phòng nói chung và với công tác đối ngoại Quốc phòng nói riêng của Bộ Quốc phòng.

Với kết quả đạt được, đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại xuất sắc. Thay mặt Hội đồng, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao các nội dung khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài; đồng thời đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện đề tài theo kết luận của Hội đồng trước khi thực hiện việc đăng ký, đề nghị Bộ KH&CN ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASATI