Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ KH&CN nghệ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ngày 21/11/2021, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) do Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và ký kết chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ KH&CN nghệ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Lễ ký kết giữa Bộ KH&CN và tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: N.M.

Bộ KH&CN và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với 3 trọng tâm:

Một là, tăng cường sự phối hợp giữa hai bên trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, đưa hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng phục vụ thiết thực, hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Hai là, tập trung nguồn lực của tỉnh và sự hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm của Bộ KH&CN để tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết 54-NQ/TW theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm KH&CN lớn của khu vực và cả nước, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung.

Ba là, nâng cao tiềm lực KH&CN ở địa phương, phát triển tài sản trí tuệ gắn với các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng phát triển phù hợp với thị trường, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cho biết, trong thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ KH&CN, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh đã triển khai đảm bảo đúng kế hoạch, bám sát thực tiễn sản xuất và cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đã được phổ biến kịp thời để nhân dân áp dụng, giúp tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần giúp một số doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Theo ông Lê Trường Lưu, để hỗ trợ tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu sớm đưa tỉnh thành thành phố trực thuộc Trung ương và là một trong những trung tâm KH&CN lớn của cả nước, tỉnh đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ để tỉnh triển khai nhiều hoạt động KH&CN đạt hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao những kết quả KH&CN mà tỉnh Thừa Thiến Huế đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng mong muốn thời gian tới Thừa Thiên Huế tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN ở địa phương, phát triển tài sản trí tuệ gắn với các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng phát triển phù hợp với thị trường, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Bộ KH&CN cam kết sẽ tăng cường sự phối hợp với Thừa Thiên Huế trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, đưa hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng phục vụ thiết thực, hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế nói riêng cũng như cả nước nói chung.

NASATI