Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: Gặp gỡ, đối thoại với nhà đầu tư năm 2018

Để cập nhật thông tin về Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc và nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư, ngày 28/12/2018, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với Nhà đầu tư. Ông Nguyễn Trung Quỳnh, Phó Trưởng Ban phụ trách chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện của Chi cục Hải quan Hòa Lạc, Điện lực Thạch Thất, các Công ty phát triển hạ tầng các khu chức năng, các đơn vị có liên quan và đặc biệt là các doanh nghiệp/nhà đầu tư đã đầu tư và đang nghiên cứu đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã cập nhật với các doanh nghiệp/nhà đầu tư về tình hình phát triển chung của Khu CNC Hòa Lạc, việc triển khai dự án hạ tầng bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, các hạ tầng xã hội, các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của Khu, kết quả thu hút đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp/nhà đầu tư trong Khu trong năm 2018 cùng với kế hoạch triển khai trong năm 2019.

Để ghi nhận những nỗ lực, cố gắng nổi bật của một số doanh nghiệp/nhà đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc trong năm 2018, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã trao tặng Giấy khen cho 05 nhà đầu tư tiêu biêu, bao gồm: Công ty TNHH Hanwha Aero Engines; Công ty cổ phần Dịch vụ nhà hàng Những hạt cà phê nói chuyện; Công ty cổ phần Quản lý đầu tư giáo dục quốc tế; Công ty TNHH Phần mềm FPT và Công ty cổ phần DT&C Vina.

Tiếp sau đó, đại diện Ban Quản lý, các đơn vị phát triển hạ tầng và các đơn vị liên quan đã tập trung trao đổi, đối thoại với các doanh nghiệp để lắng nghe và đưa ra những câu trả lời và giải pháp với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đầu tư tại Khu; các chính sách, thủ tục về ưu đãi đầu tư, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tình hình an ninh trật tự,…

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH phần mềm FPT với Dự án "Trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ phần mềm FPT" có tổng vốn đầu tư 1245 tỷ đồng và Trường Đại học Văn Lang với Dự án "Khu phức hợp đào tạo và nghiên cứu Đại học Văn Lang tại Khu CNC Hòa Lạc" có tổng vốn đầu tư 1357 tỷ đồng.

Nguồn: Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc