Khoa học và công nghệ là đòn bẩy tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh trong cuộc họp giữa Bộ KH&CN với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 và định hướng xây dựng kế hoạch năm 2021, giai đoạn 2021-2025 diễn ra chiều ngày 23/6/2020 tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Thứ trưởng Phạm Công Tạc đồng chủ trì buổi họp.

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh và các đơn vị chức năng của hai Bộ.

Phát biểu khai mạc buổi họp, Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối cùng có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2016-2020, chuẩn bị tổng kết Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012; cũng như đánh giá kết quả đạt được việc triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 đã phê duyệt tại Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Hiện nay, Bộ KH&CN đang tiến hành tái cơ cấu các chương trình KH&CN quốc gia theo hướng phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng và chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 10 năm 2021 – 2030 và Bộ KH&CN phê duyệt các chương trình KH&CN quốc gia giai đoạn 2021-2030. Năm 2020 cũng là năm tổng kết nhiều chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020 giữa Bộ KH&CN với các bộ, ngành. Nội dung và mục tiêu các Chương trình phối hợp cần được rà soát và ký kết cho giai đoạn tiếp theo 2021-2025. Bộ KH&CN đã có văn bản hướng dẫn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020 gửi đến các Bộ, ngành đầu mối kế hoạch. Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 14/4/2020 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Do đó buổi họp hôm nay hai Bộ không chỉ đánh giá kết quả đạt được về hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua mà rất cần thiết phải chỉ ra được những vấn đề cần được ưu tiên triển khai trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 để đưa vào kế hoạch năm và kế hoạch 5 năm.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học, hai Bộ thống nhất những nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong năm tới và các năm tiếp theo là: Thống nhất kế hoạch tổng kết đánh giá hiệu quả Chương trình phối hợp giữa hai Bộ; ký kết chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa hai Bộ cho giai đoạn 2021-2025. Thúc đẩy đánh giá việc tổ chức thực hiện các Chương trình KHCN cấp quốc gia kết thúc năm 2020; Đánh giá và đề xuất phê duyệt điều chỉnh chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chương trình sản phẩm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp vào danh mục sản phẩm quốc gia; Tăng cường phối hợp trong công tác đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ ngành nông nghiệp; Chú trọng đẩy mạnh phối hợp giữa hai bộ về văn bản quy phạm pháp luật; Hai Bộ thống nhất sớm tập trung rà soát phục vụ tái cơ cấu các Chương trình KHCN cấp quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp theo tinh thần của NQ 01, 02 của Chính phủ…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đã đánh giá cao những kết quả về khoa học công nghệ trong thời gian qua đối với ngành nông nghiệp. Khoa học công nghệ đã là đòn bẩy tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tăng trưởng đều và ổn định, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu, dịch bệnh triền miên. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng đánh giá cao sự phối hợp hoạt động về khoa học công nghệ giữa hai bộ và đề nghị thời gian tới, Bộ KH&CN cần tập trung nguồn lực cho những nghiên cứu công nghệ phục vụ sản xuất theo chuỗi giá trị (ưu tiên chế biến sâu) tạo giá trị gia tăng của hàng nông sản Việt Nam.

Phát biểu bế mạc cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Công Tạc nêu rõ: Một đất nước với quá nửa dân số sản xuất nông nghiệp nên khoa học công nghệ phải ưu tiên phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngoài các chương trình cấp quốc gia đang triển khai có thể hình thành các chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ theo các lĩnh vực cần được ưu tiên. Bộ Nông nghiệp xem xét ưu tiên các Đề án đầu tư đưa vào kế hoạch trung hạn để triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định số 1670/QĐ-TTg, Quyết định số 1671/QĐ-TTg như: Vườn thực vật quốc gia, các phòng thí nghiệm trọng điểm... Triển khai các nhiệm vụ nhằm phòng chống dịch hại châu chấu sa mạc và các bệnh dịch hại cây trồng; Tập trung cho việc hoàn thiện và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản.Từ nay đến cuối năm 2020 hai Bộ phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đánh giá tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN, các chương trình quốc gia khác về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

 

 

NASATI