KH&CN là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy phát triển nông nghiệp giai đoạn tới

Trước bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang chịu những thách thức lớn của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và thời tiết cực đoan, thì đầu tư vào KH&CN một cách bài bản là một yếu tố căn bản để thúc đẩy phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu tại hội thảo.

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh trong cuộc họp giữa Bộ KH&CN với Bộ NN&PTNT. Đánh giá kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 và định hướng xây dựng kế hoạch năm 2021, giai đoạn 2021-2025 vào ngày 23/6/2020.

Trong bốn năm vừa qua, hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong việc định hình và triển khai các hoạt động KHCN có ý nghĩa quan trọng ở tầm quốc gia như các chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chương trình sản phẩm quốc gia. Bộ NN&PTNT đã đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN quy mô lớn, giải quyết một cách đồng bộ các vấn đề trong lĩnh vực tái cơ cấu nông nghiệp.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhận định rằng, tới đây KH&CN vẫn tiếp tục là một yếu tố quyết định để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tăng trưởng đều và ổn định. Ông nhấn mạnh, nên tiếp tục nghiên cứu và đề xuất thực hiện giai đoạn tiếp theo để “tránh bị gián đoạn và lãng phí” hiệu quả của giai đoạn trước. Đồng thời, ông đề nghị Bộ KH&CN cần tập trung nguồn lực cho những nghiên cứu công nghệ phục vụ sản xuất theo chuỗi giá trị (ưu tiên chế biến sâu) tạo giá trị gia tăng của hàng nông sản Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhấn mạnh, một đất nước với quá nửa dân số sản xuất nông nghiệp nên khoa học công nghệ phải ưu tiên phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. Ngoài các chương trình cấp quốc gia đang triển khai, Bộ NN&PTNT có thể hình thành các chương trình KH&CN cấp Bộ theo các lĩnh vực cần được ưu tiên. Bộ Nông nghiệp xem xét ưu tiên các Đề án đầu tư đưa vào kế hoạch trung hạn để triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Vườn thực vật quốc gia, các phòng thí nghiệm trọng điểm... Tập trung cho việc hoàn thiện và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản.

Báo KH&PT