Họp Tổ công tác triển khai "Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020"

Ngày 21/3/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Tổ công tác "Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020" (Chương trình 380). Thứ trưởng Phạm Công Tạc, Tổ trưởng Tổ công tác Chương trình 380, Chủ trì cuộc họp. GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu; GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam cùng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia và các thành viên Tổ công tác Chương trình 380 cùng dự.
 
https://www.most.gov.vn/Images/editor/images/13_03_22_T%E1%BB%95ng%20k%E1%BA%BFt%20chtrinh.jpg
   
Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên đã trình bày kết quả trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện của Chương trình 380 và thông báo ý kiến của Thủ tướng cho phép tiếp tục thực hiện Chương trình 380 đến năm 2025 tầm nhìn 2030. Các đại biểu thảo luận, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quyết định số 380/QĐ-TTg để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030.

Đại diện các bộ ngành đã báo cáo Kế hoạch dự kiến triển khai của Chương trình 380 năm 2019 và 2020, theo đó tập trung vào các nội dung sau:

- Tăng cường thực hiện các nội dung đầu tư cho các phòng thí nghiệm ở các trường đại học.

- Đẩy mạnh công bố quốc tế do Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia tài trợ và thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vật lý hạt nhân.

- Phát huy có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Vật lý Quốc tế tại Việt Nam được UNESCO công nhận và bảo trợ.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các bộ, ngành lồng ghép các nội dung của Chương trình 380 khi xây dựng dự toán cho năm 2020; các thành viên Tổ Công tác tiếp tục rà soát và đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nội dung và giải pháp của Chương trình, gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý IV năm 2019.

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên