Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao

Ngày 25/9/2020 tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy; đại diện các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ KH&CN; cùng đại diện các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để cho ý kiến với dự thảo Nghị định.

Quang cảnh Hội thảo

Mục đích của Hội thảo nhằm tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao, cơ sở thực hiện nhiệm vụ Bộ KH&CN được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ và theo kế hoạch sẽ trình Chính phủ xem xét trong tháng 12 năm 2020.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, Việt Nam về cơ bản đã có hệ thống chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến phát triển công nghệ cao, nhưng đến nay, với sự phát triển của nhiều tập đoàn lớn thì hệ thống chính sách này đã không còn phù hợp với thực tế. Theo đó, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao sẽ tập trung vào các nhóm vấn đề: Thành lập và mở rộng khu công nghệ cao; Quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu công nghệ cao; Hoạt động thực hiện mục tiêu phát triển khu công nghệ cao; Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; Quản lý nhà nước đối với khu công nghệ cao. Ngoài việc lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan còn cần lấy ý kiến các tập đoàn lớn.

Các ý kiến góp ý tại Hội thảo tập trung vào các nội dung: phân loại khu công nghệ cao; thẩm quyền quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động, thẩm quyền quyết định mở rộng khu công nghệ cao; Địa vị pháp lý, biên chế của Cơ quan quản lý khu công nghệ cao; Nguyên tắc và tiêu chí đầu tư vào khu công nghệ cao; Chương trình phát triển công nghệ trong khu công nghệ cao; Quỹ phát triển công nghệ trong khu công nghệ cao (bằng nguồn vốn xã hội hóa); Doanh nghiệp chế xuất trong khu công nghệ cao; Tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn trả của người sử dụng đất trong khu công nghệ cao; Phát triển nhà ở trong khu công nghệ cao cho chuyên gia, người lao động;…

NASATI