Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh

Ngày 18/9/2019, tại Thành phố Cần Thơ, Vụ Công nghệ cao phối hợp với Ban Chủ nhiệm Chương trình KC-4.0/19-25, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp Nhà nước, Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN), Sở KH&CN tỉnh Cần Thơ, trường Đại học Cần Thơ tổ chức tọa đàm giới thiệu Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2019- 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25, nhằm kêu gọi đề xuất các nhiệm vụ KH&CN của các đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào thế mạnh kinh tế của khu vực: Nông nghiệp, Du lịch, Công nghiệp chế biến và nhấn mạnh các đòi hỏi cấp thiết trong chống xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Theo GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ nhiệm Chương trình KC-04/19-25,  Chương trình nhằm mục tiêu nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế (y tế, du lịch, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng…) để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số.

Tại buổi Tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng, ngành chức năng các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân về ứng dụng thành tựu công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 vào thực tế đời sống. Để Chương trình triển khai thuận lợi và mang lại hiệu quả cần có sự kết nối giữa các địa phương, kết nối liên ngành để tận dụng tối đa lợi thế và giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, các viện, trường phải phát huy vai trò đầu mối kết nối, đề xuất và tư vấn địa phương đưa ra các nhiệm vụ nghiên cứu phù hợp cả trong lý luận và thực tiễn.

Chương trình khuyến khích các đề xuất có sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, đặc biệt các công ty khởi nghiệp sáng tạo nhằm hỗ trợ, hoàn thiện công nghệ; đổi mới và triển khai mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng; Các đề xuất có sự đặt hàng và tài trợ từ doanh nghiệp; Các đề xuất có sản phẩm có thể triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, có sự lan tỏa trong xã hội; Các đề xuất có đăng ký sở hữu trí tuệ, sáng chế;…

Ngày 12/9/2019, Bộ KH&CN đã có Công văn số 2854/BKHCN-VP về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KC-4.0/19-25 thực hiện trong năm 2021. Thời gian nhận đề xuất: từ 8h00 ngày 01/10/2019 đến 17h00 ngày 30/11/2019.

Nguồn: Vụ Công nghệ cao