Định hướng phát triển lĩnh vực ICT trong năm 2019 và các năm tiếp theo

Tại Hội nghị triển khai nhiệm năm 2019 của Bộ TT&TT ngày 15/1/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu chỉ đạo định hướng hoạt động thông tin và truyền thông trong năm 2019 và những năm tiếp theo nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực quản lý của Bộ phát triển trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm năm 2019 của Bộ TT&TT ngày 15/1/2019.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm năm 2019 của Bộ TT&TT ngày 15/1/2019.

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, ICT là nền tảng của kinh tế số, xã hội số, CMCN 4.0. Khởi nghiệp công nghệ, phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Dùng công nghệ của nhân loại để giải quyết vấn đề Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ sẽ đi ra toàn cầu. Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp. Vấn đề đang có ở mọi nơi, có thể là ngay trong công việc hàng ngày của mỗi chúng ta, và mỗi chúng ta có thể khởi nghiệp công nghệ để giải quyết bài toán của mình. Cuộc cách mạng toàn dân khởi nghiệp công nghệ sẽ giúp Việt Nam hóa Rồng, hóa Hổ.

Mục tiêu của Bộ TT&TT đặt ra là chậm nhất đến năm 2022, thứ hạng Viễn thông của Việt Nam trên thế giới phải từ vị trí 108 về thứ hạng 30-50. Để đạt được mục tiêu đó, toàn Ngành phải bám vào các chỉ tiêu quốc tế để phấn đấu nâng cao thứ hạng Việt Nam. Đồng thời, năm 2019, Bộ TT&TT sẽ xây dựng, ban hành bộ chỉ số đánh giá, đo lường sự phát triển của từng lĩnh vực Bộ quản lý, trong đó có Viễn thông, CNTT. Bộ cũng hoàn thành xây dựng hệ thống CNTT để đo lường và phân tích, đánh giá, dự báo, phát hiện sớm các vấn đề, các sai phạm trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ. Mọi chính sách, mọi sự quản lý, mọi cố gắng của Ngành TT&TT là nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Định hướng phát triển trong lĩnh vực viễn thông

Hạ tầng viễn thông là hạ tầng của kinh tế số, xã hội số, hạ tầng của CMCN 4.0, hạ tầng kết nối vạn vật. Việt Nam muốn đi đầu trong cuộc cách mạng số thì đầu tiên phải phổ cập smartphone. Phổ cập smartphone là nền tảng để đưa các ứng dụng đến mọi người dân.

Cấp phép tần số 4G, thử nghiệm 5G để tăng dung lượng, tăng sử dụng data trên mỗi người dân, tăng chất lượng mạng di động băng rộng. Việt Nam phải đi cùng nhịp với thế giới về các công nghệ mới, chúng ta sẽ không chậm chân 8 năm, 10 năm như đối với 3G và 4G nữa.

Thí điểm mobile money, cho phép khách hàng chuyển tiền, mua sắm, giá trị nhỏ thông qua tài khoản viễn thông sẽ giúp thanh toán điện tử đến được mọi người dân, sẽ kích thích kinh tế tăng trưởng.

Phát triển viễn thông phải đảm bảo yếu tố bền vững. Khi thị trường điện thoại đã bão hòa, phải chuyển nguồn lực sang khai phá các thị trường mới, không gian mới, thay vì vẫn tiếp tục cạnh tranh đến mức thiếu lành mạnh trên thị trường cũ, dẫn đến vấn nạn SIM rác. Bộ TT&TT sẽ làm rất nghiêm việc quản lý cạnh tranh và SIM rác.

Những câu chuyện lớn của lĩnh vực CNTT sẽ được thực hiện trong năm 2019

Chuyển đổi số, Chính phủ điện tử, Thành phố thông minh sẽ là những câu chuyện lớn của năm 2019. Chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, xã hội số sẽ là câu chuyện bao trùm trong nhiều thập kỷ tới. Cần xây dựng đề án về chuyển đổi số Quốc gia.

Để đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT trong chính phủ, từ trung ương tới các địa phương, trong phân bổ ngân sách của Bộ sẽ có hạng mục chi cho CNTT, các Sở TT&TT sẽ là hạt nhân triển khai CNTT tại các địa phương, một phần quỹ Viễn thông công ích sẽ được chuyển sang chi cho CNTT, các doanh nghiệp CNTT lớn sẽ đầu tư vào các dự án CNTT nền tảng và Chính phủ thuê lại dịch vụ, khi có ngân sách đầu tư có thể mua lại.

Sự thịnh vượng phụ thuộc vào Internet

Sự thịnh vượng của chúng ta phụ thuộc vào Internet, nhưng Internet lại không an toàn. Chúng ta làm cho Internet an toàn hơn, tức là làm cho đất nước thịnh vượng hơn. Không gian mạng là tương lai của loài người. Cường quốc an ninh mạng thì cũng giống như cường quốc quân sự trong thế giới thực.

Cùng một vạch xuất phát với tất cả các nước, lại có nguồn nhân lực an ninh mạng vào loại tốt nhất thế giới, với khát vọng dân tộc hùng cường với một giấc mơ lớn, tài nguyên vô tận trong não mỗi người Việt Nam sẽ được khai thác và chúng ta có thể đưa Việt Nam thành cường quốc an ninh mạng, bảo vệ Việt Nam, bảo vệ hòa bình thế giới.

Do đó, năm 2019, phải bắt đầu từ việc tạo ra thị trường an toàn, an ninh mạng, các dự án đầu tư CNTT phải có hạng mục an ninh mạng; phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam; giám sát chặt chẽ an toàn KGM; đảm bảo an toàn mạng cho các cơ quan của chính phủ và các hạ tầng trọng yếu quốc gia, mỗi cơ quan này phải có ít nhất một tổ chức hoặc một doanh nghiệp đảm bảo an ninh mạng. Năm 2019 không còn xảy ra việc các mạng của Cơ quan nhà nước bị đột nhập lấy cắp thông tin. Một Hub về chia sẻ thông tin an toàn, an ninh mạng của Asean sẽ được hình thành tại Việt Nam.

Cơ hội lớn trong lĩnh vực Công nghiệp ICT

Hiện Việt Nam đã sản xuất được 70% các loại thiết bị viễn thông. Với quyết tâm của Chính phủ, năm 2019-2020 Việt Nam phải trở thành nước thứ 4 trên thế giới sản xuất được tất cả thiết bị viễn thông và xuất khẩu được. Các nhà mạng Việt Nam phải tin dùng thiết bị Made In Vietnam nếu giá và chất lượng tương đương. Đây là việc có ý nghĩa rất lớn vì hạ tầng của kinh tế số là mạng lưới viễn thông.

Trong khi đó, nội dung số phải chiếm 20-30% doanh thu của các nhà mạng, hiện nay mới chiếm 6-8%, tỷ lệ này quá thấp so với các nước. Do đó, cơ hội tăng trưởng còn 3-4 lần, doanh thu có thể đạt 3-4 tỷ USD. Vấn đề mấu chốt để tăng trưởng ngành công nghiệp nội dung số là chính sách phải tạo sự phát triển cho lĩnh vực này, các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới vào Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam có cùng một chính sách quản lý, không bảo hộ ngược. Tỷ lệ ăn chia với nhà mạng phải khích lệ Công ty nội dung, hệ thống phân phối, thẻ nạp tiền của nhà mạng phải hỗ trợ thanh toán cho Công ty nội dung.

Về công nghiệp 4.0, các công nghệ và công nghiệp 4.0 có thể được áp dụng trong hầu hết các lĩnh vực Kinh tế, Xã hội và Văn hóa của đất nước. Phải có rất nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam để thay đổi các lĩnh vực này bằng công nghệ, để đưa công nghệ công nghiệp 4.0 trở thành phổ cập ở Việt Nam.

Bộ TT&TT sẽ thành lập bộ phận thúc đẩy phát triển CMCN4.0, mà đầu tiên sẽ là các doanh nghiệp CNTT đi tiên phong trong lĩnh vực này; Thay đổi chính sách để chấp nhận các mô hình kinh doanh mới do các công nghệ mới sinh ra. Bộ đã thành lập Trung tâm CMCN4.0 tại Việt Nam. Đây là trung tâm hình thành các chính sách cho CMCN 4.0.

Bộ sẽ xin phép chính phủ cách tiếp cận Sandbox trong lĩnh vực ICT, cho phép thử nghiệm những cái mới trong một không gian và thời gian nhất định trước khi đưa ra chính sách quản lý.

Nguồn: Xã hội Thông tin