Đề xuất hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Nông nghiệp thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP)

Bộ Khoa học và Công nghệ vừ thông báo kêu gọi đề xuất hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Nông nghiệp thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP).
 
Kết quả hình ảnh cho nguồn gen động vật
 
Theo đó, tập trung vào chủ đề “Bảo tồn, cải thiện và sử dụng nguồn gien động vật”, trong đó ứng dụng công nghệ tiên tiến và các giải pháp bền vững ứng phó các thách thức chung, đáp ứng yêu cầu sản xuất thực phẩm trong khu vực châu Á. Các đối tác cùng tham gia kêu gọi bao gồm: Inđônêxia, Nhật Bản, Lào, Philipin, Nga, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam.
 
Thời gian kêu gọi đề xuất từ nay đến hết ngày 14/5/2019. Thời gian hỗ trợ thực hiện cho mỗi đề xuất tối đa không quá 03 năm, thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ năm 2020.
 
Về kinh phí thực hiện, phía Việt Nam: Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học dưới hình thức nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư. Phía nước ngoài, kinh phí do Cơ quan liên quan của đối tác tương ứng hỗ trợ thực hiện.
 
Hồ sơ đề xuất được coi là hợp lệ để đưa ra xem xét khi được nộp đầy đủ theo hướng dẫn. Đối tác nghiên cứu Việt Nam gửi Hồ sơ đến Bộ Khoa học và Công nghệ, đối tác nghiên cứu phía nước ngoài gửi hồ sơ đến cơ quan cấp kinh phí tương ứng. Hồ sơ đề xuất đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 14/05/2019.
 
Thông tin liên quan đến Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) tham khảo tại website: www.the-easia.org/.
NASATI