Trung Quốc phóng thành công 2 vệ tinh vào vũ trụ

Trung Quốc vừa phóng thành công 2 vệ tinh vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, nằm ở Khu tự trị Nội Mông Cổ. Đây là vụ phóng thứ 333 của các phiên bản tên lửa đẩy Trường Chinh.

Hai vệ tinh được phóng gồm Vệ tinh cảm biến từ xa Cao Phân 9 và vệ tinh HEAD-4. Với khả năng cung cấp các hình ảnh có độ phân giải khoảng 1m, vệ tinh Cao Phân 9 sẽ được sử dụng trong các hoạt động khảo sát địa hình, quy hoạch đô thị, thiết kế hệ thống đường xá, dự báo năng suất mùa vụ và giảm nhẹ thiên tai. Nó cũng có thể phục vụ các dự án dọc theo Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Vệ tinh HEAD-4, được Công ty Công nghệ Hàng không Vũ trụ Hòa Đức Bắc Kinh (HEAD Aerospace Technology Co. Ltd.) phát triển, có thể tiến hành thu thập thông tin trên quỹ đạo, trong đó có các thông tin về tàu thuyền, máy bay, và Internet vạn vật.

P.A.T (NASATI), theo http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/31/c_139102988.htm, 5/2020