Phương pháp xác định các biến thể của vi-rút corona mới với chi phí thấp

Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Karolinska ở Thụy Điển đã phát triển được công nghệ giám sát hiệu quả chi phí sự lây lan của các biến thể SARS-CoV-2 mới trên toàn cầu. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, hàng nghìn bộ gen của vi-rút corona đã được giải trình tự để tái tạo lại quá trình tiến hóa và sự lây lan của chúng trên toàn cầu. Điều này rất quan trọng đối với việc xác định các biến thể liên quan đặc biệt dễ lây lan, gây bệnh hoặc kháng với các loại vắc xin hiện có.

Để giám sát bộ gen của SARS-CoV-2 trên toàn cầu, điều quan trọng là phải giải trình tự và phân tích nhiều mẫu theo cách hiệu quả chi phí. Do đó, các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Bienko-Crosetto thuộc Viện Nghiên cứu Karolinska và Phòng thí nghiệm Khoa học sự sống (SciLifeLab) ở Thụy Điển đã đưa ra một phương pháp mới, được gọi là COVseq, để giám sát bộ gen của vi rút trên quy mô lớn với chi phí thấp.

Đầu tiên, nhiều bản sao của bộ gen vi rút được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật PCR (phản ứng chuỗi trùng hợp) đa thành phần. Sau đó, các mẫu được dán nhãn và gộp lại với nhau trong cùng một thư viện giải trình tự nhờ có phương pháp trước đây được phát triển trong phòng thí nghiệm Bienko-Crosetto và hiện đã được điều chỉnh để phân tích SARS-CoV-2.

"Bằng cách thực hiện các phản ứng với khối lượng rất nhỏ và gộp hàng trăm mẫu vào cùng một thư viện giải trình tự, mỗi tuần, chúng tôi có thể giải trình tự hàng nghìn bộ gen vi rút với chi phí gần 15 USD/mẫu", Ning Zhang, đồng tác giả nghiên cứu nói.

Các phân tích so sánh 29 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 cho thấy kỹ thuật COVseq có khả năng xác định những thay đổi nhỏ trong bộ gen tương tự như phương pháp thông thường. Theo kết quả phân tích 245 mẫu bổ sung, COVseq cũng có khả năng cao trong việc phát hiện các biến thể vi rút corona mới xuất hiện gây lo ngại. Ưu điểm chính của COVseq so với các phương pháp hiện có là hiệu quả chi phí.

Nicola Crosetto, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Phương pháp giá rẻ của chúng tôi có thể được các cơ quan y tế công cộng sử dụng ngay lập tức để giám sát bộ gen của vi rút SARS-CoV-2 và cũng có thể dễ dàng được điều chỉnh dùng cho các vi rút ARN khác như vi rút cúm và sốt xuất huyết”.

N.P.D (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-06-low-cost-method-coronavirus-variants.html, 23/6/2021