Hội nghị điển hình tiên tiến của Khối “Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ” (Bộ Khoa học và Công nghệ) giai đoạn 2015 - 2019

Ngày 1/7/2020 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến của Khối “Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ” (Bộ Khoa học và Công nghệ) giai đoạn 2015 - 2019. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc.


Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị là dịp để tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua trong 5 năm qua, đánh giá những kết quả đã đạt được; nhận diện những hạn chế, tồn tại; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua trong thời gian tới.Hội nghị cũng là dịp tôn vinh, biểu dương những những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua được lựa chọn từ các đơn vị của Khối, biểu dương những cách làm hay, hiệu quả để áp dụng rộng rãi, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua của Khối ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, được sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Bộ KH&CN, sự phối hợp công tác của các đơn vị trong Bộ và đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của các thành viên trong Khối, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác thi đua trong Khối được triển khai lồng ghép với nhiệm vụ công tác chuyên môn, các đơn vị trong khối đã chủ động triển khai phong trào thi đua, cụ thể hóa phong trào thi đua phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ.

Với nhận thức công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ nói chung và từng đơn vị trong Khối nói riêng, toàn thể các đơn vị trong Khối đã nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch được giao, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ. Trong giai đoạn 2015 - 2019, Khối đã đạt được một số thành tích nổi bật trên các mặt công tác như: Từ công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, công tác sở hữu trí tuệ, công tác về năng lượng nguyên tử, ứng dụng và phát triển công nghệ, phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, công tác an toàn bức xạ hạt nhân, thông tin KH&CN, quỹ phát triển KH&CN đến công tác quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Bên cạnh đó, việc tổ chức thành công Ngày Hội giao lưu văn nghệ, thể thao đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết, chặt chẽ giữa các đơn vị trong Khối và là động lực thúc đẩy sự đoàn kết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Với những cố gắng không ngừng của các tập thể và cá nhân trong Khối, trong giai đoạn 2015 - 2019, Khối đã vinh dự được đón nhận nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng của Nhà nước cũng như của Bộ cho các tập thể và cá nhân: 04 tập thể và 12 cá nhân của Khối đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động các hạng; 04 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 03 tập thể và 05 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 03 cá nhân là Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 101 cá nhân là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; và nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho tập thể và cá nhân: Phòng Pháp chế, chính sách, Cục Sở hữu trí tuệ; Phòng Kỹ thuật Đo lường Điện- Điện tử, Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường 2, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo lường chất lượng; ông Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN; ông Nguyễn Quang Hưng - Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

Hội nghị đã được nghe báo cáo điển hình của các cá nhân và tập thể gồm: ông Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN; ông Đinh Xuân Tú, Trung tâm Ươm tạo và Hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN; ông Nguyễn Quang Hưng - Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; bà Nguyễn Mai Hương, Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương hướng công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Theo đó, Khối thi đua sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ như: tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị chuyên môn gắn liền với công tác thi đua để lập kế hoạch, tổ chức triển khai thắng lợi các mục tiêu kế hoạch công tác năm 2020 và 5 năm (2021-2025) của Bộ cũng như của từng đơn vị trong Khối; bám sát chỉ đạo của cấp trên, thực hiện sáng tạo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục phát động phong trào thi đua trong từng đơn vị và toàn Khối; tăng cường xây dựng điển hình tiên tiến để làm tấm gương, nhân rộng tại các đơn vị trong Khối để góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa của từng cá nhân, tập thể; Tổ chức tốt công tác bình xét thi đua khen thưởng hằng năm ở từng đơn vị và định kỳ tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối… 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc đánh giá cao những thành tích ấn tượng của Khối. Các thành tích nêu trên đã góp phần tạo nên những thành công chung của Bộ trong thời gian qua. Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn Khối thi đua Văn phòng - Viện tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được cùng với sự nỗ lực hơn nữa của từng cá nhân, đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

NASATI