Hiệu ứng kè hoa và việc sử dụng điện thoại thông minh: hành vi tự phát trong xã hội

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Pisa đã phát hiện ra rằng “hiệu ứng kè hoa” xảy ra ở cả những người mới bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh. Hiệu ứng này đã được nhóm nghiên cứu mô tả trên tạp chí Ethology gần đây.

Nghiên cứu trước đó, cùng với bằng chứng giai thoại (là một tuyên bố thực tế chỉ dựa trên quan sát cá nhân, được thu thập một cách ngẫu nhiên hoặc không có hệ thống), đã chỉ ra rằng, mọi người đều chịu "hiệu ứng tắc kè hoa" trong một số trường hợp nhất định, trong đó mọi người sẽ bắt đầu bắt chước và thực hiện theo hành vi của người khác. Ví dụ điển hình được biết đến nhiều nhất là ngáp. Trong nỗ lực nghiên cứu mới này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra khi ai đó bắt đầu mở điện thoại ra dùng thì có đến gần một nửa người chứng kiến cũng sẽ lấy điên thoại của họ ra.

Nghiên cứu này liên quan đến việc theo dõi các nhóm người lạ và nhóm người quen biết nhau để xem điều gì sẽ xảy ra khi ai đó trong nhóm bắt đầu sử dụng điện thoại. Họ cũng tìm cách để kiểm soát hành động trong một số tình huống bằng cách đóng vai thành một người thuộc nhóm chủ động sử dụng điện thoại.

Tổng cộng, các nhà nghiên cứu đã quan sát được 184 người - 96 nam và 88 nữ - trong môi trường tự nhiên như trong phòng ăn trưa, tại công ty hoặc tham gia một bữa tiệc tối. Họ đơn giản là sẽ chờ đợi ai đó cầm điện thoại của họ lên và bắt đầu thực hiện các hoạt động trên điện thoại như kiểm tra tin nhắn. Khi điều này xuất hiện, các nhà nghiên cứu sẽ tính toán xem có bao nhiêu người trong một nhóm đã kiểm tra điện thoại của họ trong vòng 30 giây sau đó. Trong các trường hợp khác, họ đóng vai trò là người dùng điện thoại của mình và bắt đầu sử dụng - điều này cho phép họ thay đổi hành động một chút bằng cách thực hiện các hoạt động trên điện thoại mà không cần nhìn vào điện thoại.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhìn chung, một nửa số người khi nhìn thấy một người khác cầm điện thoại và bắt đầu sử dụng thì họ cũng làm như vậy trong vòng 30 giây. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng trong những trường hợp khi người đóng vai bắt đầu sử dụng điện thoại của họ mà không nhìn vào điện thoại thì số người cũng sẽ cầm điện thoại của họ lên ít hơn, chỉ 0.5% sẽ làm như vậy.

P.T.T (NASTI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-05-chameleon-effect-smartphone-spontrating-mimicry.html, 5/5/2021