Đặt hàng thiết bị sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein quy mô công nghiệp” để tuyển chọn.
 
hoan thien cong nghe va thiet bi san xuat sua gao tu gao lut giau protein quy mo cong nghiep

Định hướng mục tiêu nhằm sản xuất và thương mại được một số sản phẩm sữa gạo đa dạng hóa từ gạo lứt giàu protein dạng lỏng và dạng bột.

Yêu cầu đối với kết quả như sau: 01 quy trình công nghệ sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein dạng lỏng, dạng bột ở quy mô ≥ 5.000 lít/mẻ, ≥ 100 kg/mẻ. 02 bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm sữa gạo từ gạo lứt giàu protein dạng lỏng và dạng bột.

50.000 lít sữa gạo từ gạo lứt giàu protein dạng lỏng đạt chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm, chất lượng tương đương với sản phẩm của Hàn Quốc (các chỉ tiêu chính: protein ≥ 0,8%, carbohydrate ≥ 6%, canxi ≥ 100 mg/100 ml).

1.000 kg sữa gạo từ gạo lứt giàu protein dạng bột đạt chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm, chất lượng tương đương với sản phẩm của Hàn Quốc (các chỉ tiêu chính: độ ẩm ≤ 5%, protein ≥ 4%, carbohydrate ≥ 30%, canxi ≥ 400 mg/100 g).

Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 10/5/2019.
NASATI