Các chất ô nhiễm mới liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ trẻ em trai so với trẻ em gái

Những thay đổi về tỷ số giới tính khi sinh (SRB) của con người; được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm của trẻ sơ sinh là bé trai; có liên quan đến sự hiện diện của các chất ô nhiễm không khí và nước, nhưng không liên quan đến mùa hoặc thời tiết, theo một nghiên cứu mới trên 6 triệu trẻ mới sinh ở Mỹ và Thụy Điển. Nghiên cứu do Andrey Rzhetsky thuộc Đại học Chicago dẫn đầu, được xuất bản trên tạp chí PLOS Computational Biology.

Trong nhiều năm, mọi người đã có những ý tưởng về những tác động ảnh hưởng đến tỷ lệ trẻ em trai so với trẻ em gái, tỷ lệ này dao động theo thời gian. Ở cấp độ sinh học, tỷ số giới tính khi sinh (SRB) có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tiết tố, đặc biệt là chấm dứt phôi nữ hoặc nam trong thời kỳ mang thai. Các nghiên cứu trước đây cho rằng các chất ô nhiễm, thay đổi thời tiết và căng thẳng tâm lý có thể làm thay đổi tỷ số giới tính khi sinh, nhưng hầu hết các nghiên cứu chỉ tập trung vào một hoặc hai yếu tố cùng một lúc.

Ở nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã phân tích hồ sơ từ bộ dữ liệu yêu cầu bảo hiểm IBM Health MarketScan về hơn 3 triệu ca sinh ở Mỹ từ năm 2003 đến năm 2011, cũng như hồ sơ về hơn 3 triệu ca sinh trong Cơ quan đăng ký bệnh nhân quốc gia Thụy Điển từ năm 1983 đến 2013. Thông tin bổ sung về thời tiết và các chất ô nhiễm tại thời điểm mỗi lần sinh đều có sẵn từ các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Theo phân tích mới, những thay đổi đối với tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) không liên quan đến mùa; nhiệt độ môi trường; tỷ lệ tội phạm bạo lực; tỷ lệ thất nghiệp hoặc thời gian đi làm. Tuy nhiên, có rất nhiều chất ô nhiễm được phát hiện có liên quan đến những thay đổi đối với TSGTKS - một số làm tăng tỷ lệ trẻ em trai và một số làm giảm tỷ lệ này. Những chất ô nhiễm này bao gồm polychlorinated biphenyls (PCB), sắt, chì, thủy ngân, carbon monoxide và nhôm trong không khí, crom và asen trong nước. Các yếu tố khác được tìm thấy có mối liên hệ với TSGTKS bao gồm hạn hán khắc nghiệt; tỷ lệ tử vong do giao thông; giấy phép công nghiệp. Khi các nhà nghiên cứu kiểm tra mối liên hệ giữa căng thẳng ở Mỹ và TSGTKS ở các khu vực gần đó, họ không tìm thấy mối liên hệ nào giữa cơn bão Katrina và TSGTKS tại địa phương nhưng có mối liên hệ đáng kể trong trường hợp vụ nổ súng Công nghệ Virginia.

Nghiên cứu không thể xác định liệu các chất ô nhiễm có thực sự gây ra những thay đổi quan sát được trong tỷ số giới tính khi sinh. Tác giả nghiên cứu AndreyRzhetsky nói: “Lý tưởng nhất là mỗi hiệp hội gây ô nhiễm TSGTKS giờ đây có thể được theo dõi bằng công việc thử nghiệm sử dụng các dòng tế bào người để phân tích cơ chế cơ bản. Kết quả có thể khuyến khích các nhà hoạch định chính sách "quyết định thực hiện các bước hướng tới giảm ô nhiễm môi trường”.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-12-pollutants-ratio-baby-boys-girls.html, 2/12/2021