Bình Phước: Ứng dụng KH&CN để phát triển các giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá

Đó là nội dung trọng tâm được đề cập tại buổi làm việc giữa Sở KH&CN Bình Phước với Sở Công thương, Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Hội Điều Bình Phước và VNPT Bình Phước về Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.
 
http://khoahocphattrien.vn/Images/Uploaded/Share/2019/03/13/682123-bphuoc.JPG

Tại buổi làm việc, đại diện Sở KH&CN đã trình bày những nội dung chính nêu tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Theo đó, một trong những giải pháp được đưa ra là xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất trong cả nước, trong đó có xây dựng và hoàn thiện Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia; triển khai các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN để phát triển các giải pháp, công nghệ ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc.

Để triển khai Đề án nêu trên, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo và giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này. Theo đó, để có cơ sở xây dựng và hoàn thiện kế hoạch trình UBND tỉnh, tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị liên quan đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và đề xuất một số giải pháp để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá liên quan đến lĩnh vực quản lý. Trong đó, đại diện các đơn vị dự họp đề thống nhất quan điểm, ngoài sản phẩm hạt điều của tỉnh đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước thì việc áp dụng triển khai xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc trước mắt cần tập trung vào các sản phẩm thuộc các ngành hàng chủ lực của tỉnh.

Theo đại diện VNPT Bình Phước, hiện nay đơn vị này đang triển khai giải pháp VNPT check để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá dựa trên giải pháp tự sinh mã tem điện tử và in tem điện tử trên sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất. Giải pháp này đã được VNPT triển khai trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở đó, VNPT Bình Phước sẽ đồng hành cùng các cơ quan chức năng tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng giải pháp này để xây dựng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Quang - Phó Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh, trong thời gian tới, Sở KH&CN sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ theo từng năm, trước mắt cho năm 2019, trong đó sẽ tập trung xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hạt điều và các sản phẩm chủ lực của tỉnh trên cơ sở ứng dụng các giải pháp công nghệ sẵn có, trong đó sẽ tham khảo giải pháp của VNPT để tư vấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thống nhất thực hiện.
 
(Sở KH&CN Bình Phước)