Thử nghiệm sản xuất trà và bột dinh dưỡng từ táo Mèo và chùm ngây với việc ứng dụng công nghệ sấy bằng hồng ngoại đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho vùng Tây Bắc

Thử nghiệm sản xuất trà và bột dinh dưỡng từ táo Mèo và chùm ngây với việc ứng dụng công nghệ sấy bằng hồng ngoại đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho vùng Tây Bắc

Các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu tự nhiên ngày càng được sử dụng trên thế giới do có ít những tác động có hại và tạo sức khỏe, phù hợp với sinh...

  Trang trước  1 2 3 4 5 ... 249 250 251  Trang sau