Nghiên cứu cấu tạo, tính chất vật lý, cơ học và thành phần hoá học của một số loài gỗ và tre thông dụng ở Việt Nam làm cơ sở cho chế biến, bảo quản và sử dụng (Giai đoạn II: 2011-2015)

Nghiên cứu cấu tạo, tính chất vật lý, cơ học và thành phần hoá học của một số loài gỗ và tre thông dụng ở Việt Nam làm cơ sở cho chế biến, bảo quản và sử dụng (Giai đoạn II: 2011-2015)

Nghiên cứu xác định tính chất vật lý, cơ học, hoá học và cấu tạo giải phẫu của gỗ và tre ở nước ta có một ý nghĩa to lớn. Kết quả xác định tính chất...

Công nghệ làm ngọt nước tinh khiết

Công nghệ làm ngọt nước tinh khiết

Nhóm nghiên cứu của Công ty TNHH Công nghệ lọc nước Việt Úc đã nghiên cứu thành công công nghệ lọc và làm ngọt nước tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng...

  Trang trước  1 2 3 ... 219 220 221 ... 280 281 282  Trang sau