Đến năm 2030, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đạt xếp hạng trong 15 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới nổi của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Cập nhật vào: Chủ nhật - 21/02/2021 23:35 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1239 In bài viết