Họp báo thông tin về Techfest Vietnam 2022

Họp báo thông tin về Techfest Vietnam 2022

Ngày 25/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thông tin về Techfest Vietnam 2022. Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn...

Khai mạc Techfest Mekong 2022

Khai mạc Techfest Mekong 2022

Ngày 19/10/2022, tại TP. Cần Thơ, UBND TP. Cần Thơ và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng...

1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau