Vật liệu biohybrid có thể thay thế và phục hồi sụn tổn thương

Cập nhật vào: Thứ sáu - 15/07/2022 12:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1027 In bài viết