Tiêm một mũi vắc-xin HPV duy nhất cũng được bảo vệ tương tự như nhiều mũi

Cập nhật vào: Thứ tư - 08/01/2020 12:17 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 935 In bài viết