Một số người tóc bạc là do căng thẳng và có thể được đảo ngược tình trạng này

Cập nhật vào: Thứ hai - 15/06/2020 14:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1733 In bài viết