Cơ quan Dược phẩm Châu Âu khuyến nghị sử dụng thuốc Pfizer COVID-19 khẩn cấp

Cập nhật vào: Thứ hai - 20/12/2021 09:56 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1364 In bài viết