Chưa có đủ dữ liệu cho thấy thuốc famotidine điều trị ợ nóng có thể được sử dụng để điều trị coronavirus

Cập nhật vào: Thứ tư - 29/04/2020 14:36 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2093 In bài viết