Các mảnh virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trong phân của bệnh nhân sau khi mắc COVID-19

Cập nhật vào: Thứ hai - 25/04/2022 01:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 856 In bài viết