Biến đổi muỗi cái thành muỗi đực

Biến đổi muỗi cái thành muỗi đực

Các nhà nghiên cứu tại Viện Đại học bách khoa Virginia đã chứng minh một gen duy nhất có thể chuyển đổi muỗi cái Aedes aegypti thành muỗi đực có khả...