Nghiên cứu sự phân bố các biến chủng (clade) mới của virus cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm ở Việt Nam làm cơ sở cho việc phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao

Cập nhật vào: Thứ sáu - 28/02/2020 15:42 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2396 In bài viết