Nghiên cứu công nghệ quản lý, chế độ canh tác lúa cải tiến nhằm tiết kiệm nước, tăng năng suất và giảm thải khí nhà kính

Cập nhật vào: Thứ sáu - 05/07/2019 10:59 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1127 In bài viết