Nghiên cứu chọn tạo giống ớt cay kháng bệnh thán thư bằng chỉ thị phân tử

Cập nhật vào: Thứ tư - 15/01/2020 16:55 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1747 In bài viết