Bước đầu nghiên cứu nhân giống cây Riềng ấm (Alpinia zerumbet.)

Cập nhật vào: Thứ sáu - 30/08/2019 14:14 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1350 In bài viết