Chỉ số Thành phố thông minh của Singapo

Thường nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu trong Bảng xếp hạng thành phố thông minh quốc tế, Singapo đang muốn tạo ra một chỉ số toàn diện nổi bật so...