Phòng ngừa tự tử ở thanh thiếu niên

Tự tử vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai ở Pháp đối với những người dưới 24 tuổi, trong đó nữ nhiều hơn nam. Trong giai đoạn chuyển tiếp khó...