Viện Công nghệ sinh học: Nâng cấp Trung tâm Giám định ADN, phục vụ phân tích 4.000 mẫu hài cốt liệt sĩ mỗi năm

Cập nhật vào: Thứ ba - 23/07/2019 21:13 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1117 In bài viết