Vi hạt phân hủy sinh học làm từ xenlulô có thể ngăn chặn 30.000 tấn nhựa đổ vào đại dương mỗi năm

Cập nhật vào: Thứ năm - 22/08/2019 14:04 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1169 In bài viết