Vệt khói trắng từ máy bay gây ảnh hưởng lớn đến bầu khí quyển

Cập nhật vào: Thứ hai - 08/07/2019 01:53 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1179 In bài viết