Robot dưới nước lần đầu tiên tự động thu gom mẫu vật dưới đại dương

Cập nhật vào: Thứ tư - 22/01/2020 10:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 430 In bài viết