Pin trạng thái rắn có thể tăng gấp đôi mật độ của pin lithium-ion

Cập nhật vào: Thứ hai - 02/12/2019 06:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 898 In bài viết