Pin trạng thái rắn có thể tăng gấp đôi mật độ của pin lithium-ion

Cập nhật vào: Thứ hai - 02/12/2019 18:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2367 In bài viết