Lập trình ánh sáng trên chip

Lập trình ánh sáng trên chip

Các nhà nghiên cứu tại Trường Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng Harvard John A. Paulson (SEAS) thuộc trường Đại học Harvard đã thiết lập được một nền tảng...

Sản xuất hydro xanh từ nước

Sản xuất hydro xanh từ nước

Nhóm nghiên cứu do Feng Jiao, phó giáo sư kỹ thuật hóa học và phân tử sinh học tại trường Đại học Delware dẫn đầu, đã xin cấp sáng chế cho quy trình...

  Trang trước  1 2 3 ... 89 90 91 92  Trang sau