Ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Cập nhật vào: Thứ hai - 28/09/2020 05:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1348 In bài viết