Những thay đổi nhỏ về độ cao có thể làm giảm vệt khói trắng ở đuôi máy bay

Cập nhật vào: Thứ ba - 18/02/2020 21:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 759 In bài viết