Nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố phiên bản "lá nhân tạo" hiệu suất 1.9%

Cập nhật vào: Thứ ba - 31/05/2022 01:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 630 In bài viết