Nghiên cứu sử dụng gỗ Cáng lò (Betula alnoides Buch - Ham), Vối thuốc (Schima wallichii (DC.) Korth) Xà cừ lá nhỏ (Swietenia microphylla) làm nguyên liệu sản xuất đồ mộc

Cập nhật vào: Thứ sáu - 16/08/2019 10:41 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1049 In bài viết