Nghiên cứu phương trình trạng thái chất hạt nhân, tán xạ nucleon - hạt nhân và hạt nhân - hạt nhân sử dụng tương tác NN hiệu dụng phụ thuộc mật độ

Cập nhật vào: Thứ ba - 26/11/2019 10:50 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1285 In bài viết