Nghiên cứu đề xuất và triển khai thử nghiệm các mô hình, giải pháp phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ict) phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ sáu - 13/09/2019 14:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1151 In bài viết