Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu huỳnh quang ứng dụng cho đi-ốt phát quang ánh sáng trắng có nguồn kích thích tử ngoại/gần tử ngoại

Cập nhật vào: Thứ năm - 15/08/2019 10:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2000 In bài viết