Nghiên cứu chế tạo hệ hóa phẩm chuyên dụng kiểm soát sập lở cát áp dụng cho giếng khai thác đối tượng đá cát kết liên kết kém trong giai đoạn cuối đời khai thác mỏ

Cập nhật vào: Thứ hai - 25/03/2019 23:55 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1148 In bài viết