Nghiên cứu chế tạo chất hấp thu K-Ni- hexacyanoferrate (II) gắn trên zeolit để loại bỏ ion Cs từ chất thải phóng xạ lỏng và phương pháp ổn định hóa chúng

Cập nhật vào: Thứ ba - 16/07/2019 15:33 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 938 In bài viết