Nghiên cứu cấu tạo, tính chất vật lý, cơ học và thành phần hoá học của một số loài gỗ và tre thông dụng ở Việt Nam làm cơ sở cho chế biến, bảo quản và sử dụng (Giai đoạn II: 2011-2015)

Cập nhật vào: Thứ tư - 14/08/2019 09:52 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2626 In bài viết